กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน


วันที่ 10 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
313 ม.8 ถ.เอเชีย 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : raot2917@rubber.mail.go.th
313 ม.8 ถ.เอเชีย 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 0-7753-4243
โทรสาร : 0-7753-4244
อีเมล์ : orfchu1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองชุมพร การยางแห่งประเทศไทยสาขาท่าแซะ
313 ม.8 ถ.เอเชีย 41 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 0-7753-4135
โทรสาร : 0-7753-4244
อีเมล์ : orfchu@rubber.mail.go.th
5 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 0-7759-9022
โทรสาร : 0-7759-9515
อีเมล์ : orftas@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาปะทิว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28/11 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7757-8448
โทรสาร : 0-7757-8448
อีเมล์ : orfpat@rubber.mail.go.th
86 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7728-3621
โทรสาร : 0-7727-3220
อีเมล์ : orfsur1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทยสาขาบ้านนาสาร
86 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7727-3944
โทรสาร : 0-7727-3898
อีเมล์ : orfsur@rubber.mail.go.th
21 ถ.คลองหา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : 0-7734-1128
โทรสาร : 0-7734-4912
อีเมล์ : orfban@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเวียงสระ การยางแห่งประเทศไทยสาขาคีรีรัฐนิคม
632 ถ.นาสาร-บ้านส้อง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 0-7736-3199
โทรสาร : 0-7736-1287
อีเมล์ : orfwei@rubber.mail.go.th
2/2 ม.1 ต.บ้านทา เนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 0-7739-3287
โทรสาร : 0-7739-3227
อีเมล์ : orfkir@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาไชยา การยางแห่งประเทศไทยสาขาพระแสง
103/6-7 ม.5 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-3139
โทรสาร : 0-7795-3140
อีเมล์ : orfchy@rubber.mail.go.th
3306 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 0-7736-9229
โทรสาร : 0-7736-9229
อีเมล์ : orfphs@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเคียนซา การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
173/1 ม.2 บ้านปลายหริก ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ : 0-7729-7445
โทรสาร : 0-7729-7446
อีเมล์ : orfken@rubber.mail.go.th
53/11-12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-4861
โทรสาร : 0-3260-4862
อีเมล์ : orfpaj@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง  
2/8 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7781-0392
โทรสาร : 0-7781-0393
อีเมล์ : orfran1@rubber.mail.go.thValid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683