กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง


วันที่ 8 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
17 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล : raot2919@rubber.mail.go.th
17 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 0-7443-9051
โทรสาร : 0-7443-9052
อีเมล์ : orfson1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาหาดใหญ่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสงขลา
17/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 0-7421-0709
โทรสาร : 0-7421-0952
อีเมล์ : orfhad@rubber.mail.go.th
570 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 0-7433-3935
โทรสาร : 0-7433-3219
อีเมล์ : orfson@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ
4/7 ม.2 ต.สานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
โทรศัพท์ : 0-7430-1123
โทรสาร : 0-7430-1314
อีเมล์ : orfsad@rubber.mail.go.th
429 ม.1 ถ.ยนตรการกา ธร ต.กา แพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0-7438-9115
โทรสาร : 0-7438-9194
อีเมล์ : orfrat@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองหอยโข่ง การยางแห่งประเทศไทยสาขานาทวี
111-113 ม.4 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ : 0-7424-2739
โทรสาร : 0-7424-2739
อีเมล์ : -
54/2 ม.3 ถ.สงขลา-นาทวี ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ : 0-7437-1557
โทรสาร : 0-7437-1557
อีเมล์ : orfnat@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาจะนะ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเทพา
8/2 ถ.สงขลา-นาทวี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-7420-7064
โทรสาร : 0-7420-7065
อีเมล์ : orfjan@rubber.mail.go.th
704 ม.1 ถ.ปากน้า -เทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์ : 0-7437-6289
โทรสาร : 0-7437-6517
อีเมล์ : orftap@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะบ้าย้อย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
73 ถ.สะบ้าย้อย-ลา ไพล ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ : 0-7437-7201
โทรสาร : 0-7437-7201
อีเมล์ : orfsab@rubber.mail.go.th
100 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1164
โทรสาร : 0-7472-2225
อีเมล์ : orfson2@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสตูล การยางแห่งประเทศไทยสาขาละงู
100 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1378
โทรสาร : 0-7471-1378
อีเมล์ : orfsat@rubber.mail.go.th
273 ม.1 ถ.สายละงู-ทุ่งหว้า ต.กา แพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 0-7470-1250
โทรสาร : 0-7470-1251
อีเมล์ : orflan@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา การยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง
20 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-1698
โทรสาร : 0-7321-3474
อีเมล์ : orfyal1@rubber.mail.go.th
99/1 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ : 0-7323-1004
โทรสาร : 0-7323-2001
อีเมล์ : orfbat1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองยะลา การยางแห่งประเทศไทยสาขายะหา
20 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-5471-1224
โทรสาร : 0-5471-1225
อีเมล์ : orfnan@rubber.mail.go.th
1/1 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทรศัพท์ : 0-7329-1538
โทรสาร : 0-7329-1235
อีเมล์ : orfyah@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขารามัน การยางแห่งประเทศไทยสาขาบันนังสตา
181 ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทรศัพท์ : 0-7329-5105
โทรสาร : 0-7329-5105
อีเมล์ : orfram@rubber.mail.go.th
200 ถ.บันนังสตา-ยะหา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทรศัพท์ : 0-7328-9443
โทรสาร : 0-7328-9360
อีเมล์ : orfbun@rubber.mail.go.thh
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัตตานี
7/6 ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7345-1547
โทรสาร : 0-7345-1553
อีเมล์ : orfput1@rubber.mail.go.th
7/6 ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7345-1554
โทรสาร : 0-7345-1553
อีเมล์ : orfput@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาโคกโพธ์ิ การยางแห่งประเทศไทยสาขาสายบุรี
114 ถ.เพชรเกษม ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 94120
โทรศัพท์ : 0-7343-1234
โทรสาร : 0-7343-1185
อีเมล์ : orfkok@rubber.mail.go.th
241 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 0-7341-1121
โทรสาร : 0-7341-1287
อีเมล์ : orfsai@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนราธิวาส
88 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7356-5775
โทรสาร : 0-7356-5787
อีเมล์ : orfnar1@rubber.mail.go.th
88 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7356-5778
โทรสาร : 0-7356-5787
อีเมล์ : orfnar@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาระแงะ การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุไหงโก-ลก
203/16 ม.1 ถ.ตันหยงมัส-มะรือโบตก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1005
โทรสาร : 0-7367-1637
อีเมล์ : orfrah@rubber.mail.go.th
491 ถ.เจริญเขต อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์ : 0-7361-1249
โทรสาร : 0-7361-4086
อีเมล์ : orfsun@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขารือเสาะ  
7/18 ถ.รือเสาะสนองกิจ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 0-7357-1120
โทรสาร : 0-7357-1888
อีเมล์ : orfrue@rubber.mail.go.thValid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683