กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
 
 
 
e-Cess War Room
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
 
ในเวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30-16.30 น.
 
   - ด้านการเงิน
     (สอบถามระเบียบ/วิธีการลงทะเบียน)
     โทร. 02-433 2222 ต่อ 319 
  
   - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (สอบถามด้านเทคนิค)
     โทร 02-433 2222 ต่อ 152
 
นอกเวลาทำการ   (27 ก.ค. 58 เป็นต้นไป) 
จ. - ศ. เวลา 16.30-22.00 น.
ส.  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-22.00 น.
 
      โทร 02-433 2222 ต่อ 151 - 152,
            02-433 6939
 
 
 

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา) เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100%


วันที่ 12 ก.พ. 2559
            กยท. ร่วมกับ กรมศุลกากร จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา) เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2559  เป็นต้นไป โดยมีข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ต้องบันทึกในใบขนสินค้าขาออกให้ตรงกันกับข้อมูลใบอนุญาตของ กยท. ดังนี้
 
 

            ** หากข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงกันกับข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียมของ กยท. ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะไม่สามารถจัดทำใบขนสินค้าขาออกได้ และจะต้องทำการยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม เพื่อออกใบรับค่าธรรมเนียมใบใหม่ และทำการยื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียม เพื่อยกเลิกและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ทำการชำระไว้แล้ว
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683