กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
 
 
 
e-Cess War Room
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
 
ในเวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30-16.30 น.
 
   - ด้านการเงิน
     (สอบถามระเบียบ/วิธีการลงทะเบียน)
     โทร. 02-433 2222 ต่อ 319 
  
   - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (สอบถามด้านเทคนิค)
     โทร 02-433 2222 ต่อ 152
 
นอกเวลาทำการ   (27 ก.ค. 58 เป็นต้นไป) 
จ. - ศ. เวลา 16.30-22.00 น.
ส.  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-22.00 น.
 
      โทร 02-433 2222 ต่อ 151 - 152,
            02-433 6939
 
 
 

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตใบรับค่าธรรมเนียม (เดิม: ใบรับเงินสงเคราะห์)


วันที่ 6 ก.ค. 2559
          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตใบรับค่าธรรมเนียม (เดิม: ใบรับเงินสงเคราะห์) โดยการระบุข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ** ในการจัดทำใบขนสินค้า ให้ผู้ส่งออกทุกรายที่มีการจัดทำใบขนสินค้าขาออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ทำการระบุข้อมูล "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (License Issue Authority)” ของใบรับค่าธรรมเนียม ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กยท. (0994001057192) ทั้งหมด
  
         หากในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ส่งออกยังคงระบุข้อมูลในการจัดทำใบขนสินค้าขาออกด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดิม ของ สกย. (0994000165595) ท่านจะได้รับ Reject จากระบบกรมศุลกากร และไม่สามารถออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกได้
 
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683