กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
 
 
 
e-Cess War Room
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
 
ในเวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30-16.30 น.
 
   - ด้านการเงิน
     (สอบถามระเบียบ/วิธีการลงทะเบียน)
     โทร. 02-433 2222 ต่อ 319 
  
   - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (สอบถามด้านเทคนิค)
     โทร 02-433 2222 ต่อ 152
 
นอกเวลาทำการ   (27 ก.ค. 58 เป็นต้นไป) 
จ. - ศ. เวลา 16.30-22.00 น.
ส.  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-22.00 น.
 
      โทร 02-433 2222 ต่อ 151 - 152,
            02-433 6939
 
 
 

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม และใบขนสินค้าขาออกเพิ่มเติม


วันที่ 6 ก.ค. 2559
          ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีหนังสือ ที่ กษ 2900/0564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ายางพาราเพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% ไปแล้ว นั้น (รายละเอียดเพิ่มเติม click!
 
         ขณะนี้ กยท. ได้มีการปรับโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตของ กยท. ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลร่วมกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW จากโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตแบบไม่มีรายการ (License no detail message) เป็นโครงสร้างข้อมูลใบอนุญาตแบบรายการ ตามอินวอย (License per invoice message) Version 3.02 กยท. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียม กับข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากหนังสือที่อ้างถึง จำนวน 1 Field คือ Field ข้อมูล "ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้าที่อนุญาต (Invoice Item)” ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะต้องทำการระบุข้อมูล Field ดังกล่าว ในการจัดทำคำขอชำระค่าธรรมเนียมให้ตรงกับข้อมูล Invoice ฉบับจริง มิฉะนั้น เมื่อนำใบรับค่าธรรมเนียมไปใช้จัดทำใบขนสินค้าขาออก ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ จะไม่ได้รับเลขที่ใบขนสินค้าขาออกจากระบบของกรมศุลกากร โดยระบบการตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% จะเริ่มทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่แจ้งข้างต้น ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
 
 
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683