กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
เอกสารประกอบการประชุม/สัมนา
 
 
 
e-Cess War Room
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
 
ในเวลาทำการ จ. - ศ. เวลา 8.30-16.30 น.
 
   - ด้านการเงิน
     (สอบถามระเบียบ/วิธีการลงทะเบียน)
     โทร. 02-433 2222 ต่อ 319 
  
   - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (สอบถามด้านเทคนิค)
     โทร 02-433 2222 ต่อ 152
 
นอกเวลาทำการ   (27 ก.ค. 58 เป็นต้นไป) 
จ. - ศ. เวลา 16.30-22.00 น.
ส.  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-22.00 น.
 
      โทร 02-433 2222 ต่อ 151 - 152,
            02-433 6939
 
 
 

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แจ้งยกเลิกการใช้รหัสยกเว้นการเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) รหัส EXEMPT99


วันที่ 1 เม.ย. 2560
          ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) (เดิม- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) ได้แจ้งงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) จากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร สำหรับยางทุกชนิดที่ผู้ส่งยางออกได้ซื้อจากเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดให้ผู้ส่งยางออกบันทึกรหัสยกเว้นในใบขนสินค้าขาออก เป็น "EXEMPT99” นั้น
 
          เนื่องด้วยขณะนี้ ผู้ส่งยางออกทุกรายจะต้องชำระเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) ตามอัตราที่เรียกเก็บเป็นปกติแล้ว จึงขอแจ้งยกเลิกการใช้รหัสยกเว้น EXEMPT99 จนกว่า กยท. จะมีการประกาศยกเว้นการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ค่าธรรมเนียม) และจะแจ้งให้ทราบต่อไป (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป)
 
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683