กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

บริการ กยท. >> การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์

ราคายางตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค: RRM (Daily Price)


วันที่ 20 ต.ค. 2560
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
RSS 3 GMP

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
RSS 3

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
Trade Date : November 3,2017 Price in USD / Kilogram
STR 20

Port

Last Settlement Price

open

Hign

Low

Current

Change
Bid/offer
Volume

Settlement
Volume
Laem-Chabang - - - - - - - - -
Penang - - - - - - - - -
Song-Khla - - - - - - - - -
Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683