กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

บริการ กยท. >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW >> ข่าว/ประชาสัมพันธ์

แจ้งยกเลิกรหัสสถิติสินค้า ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า


วันที่ 2 ต.ค. 2562


การยางแห่งประเทศไทยขอแจ้งยกเลิกรหัสสถิติสินค้า เนื่องด้วยกรมศุลกากรประกาศให้ยกเลิกรหัสสถิติสินค้า ดังนี้
พิกัด 40012230 รหัสสถิติ 004 รหัสยาง S04 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นสิบ
พิกัด 40012230 รหัสสถิติ 005 รหัสยาง S05 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นยี่สิบ
อ้างอิงตามประกาศกรมศุลกากร
http://www.customs.go.th/cont_strc_download_with_docno_date.php?lang=th&top_menu=menu_homepage¤t_id=142328324148505f46464b4b464b4b


โดยผู้ประกอบการสามารถส่งรายการชำระเงินค่าธรรมเนียมสินค้าทั้ง 2 ชนิดได้ ด้วยพิกัดดังนี้
พิกัด 40012210 รหัสสถิติ 000 รหัสยาง ST4 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10
พิกัด 40012220 รหัสสถิติ 000 รหัสยาง ST5 ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683