กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

ฤกษ์ดี ต้อนรับผู้ว่าการยางฯ คนแรก นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน สกย. เดิม พร้อมปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กร เร่งจัดบุคลากรลง กยท. ดูแลสวัสดิการชาวสวนยางทั่วประเทศ


วันที่ 3 ส.ค. 2558

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าการฯ คนแรกของ กยท. พร้อมดำเนินภารกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กรเป็นหนึ่ง เร่งดูแลสถานภาพบุคลากร และสวัสดิการชาวสวนยางทั้งประเทศ เน้นย้ำเกษตรกรชาวสวนยางต้องดีขึ้นภายใต้องค์กรน้องใหม่ กยท.
          นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ว่าการ กยท. คนแรก ว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเกิดใหม่ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยมุ่งประสงค์ปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหม่ทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมแบ่งการบริหารออกเป็นหลายหน่วยงาน ให้สามารถบริหารแบบครบวงจรในองค์กรเดียว ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมปลูกยาง การตลาด และการพัฒนาวิจัยยางพารา ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน เป้าหมายหลัก คือดูแลภาคเกษตรชาวสวนยาง ให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยในช่วงบทเฉพาะกาล 120 วัน จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การจัดบุคลากร ของทั้งสามหน่วยงานเดิม ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ให้ลงตามโครงสร้างและปฏิบัติงานให้การยางแห่งประเทศไทย นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว ยังมีเรื่องการส่งมอบยางพาราให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้ค้าจากต่างประเทศที่มีการทำสัญญาค้างอยู่ ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อมเร่งแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำอยู่ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
          นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ สวัสดิภาพของพี่น้องชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลส่งเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท. ต้องคืนกำไรกลับไปในรูปของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย โดยกฎหมาย กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการชาวสวนยางตรงนี้ ซึ่งกฎหมายการยางฯ ใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ถึงเวลาแล้วที่ กยท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดต้องมาร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง คาดว่าการเรียกร้องราคายางจะเปลี่ยนรูปแบบจากท้องถนน ขึ้นมาร่วมกันเจรจาบนโต๊ะมากขึ้น เกษตรกรจะมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายางเพื่อความมั่นคงยั่งยืนสู่ภาคเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต
          ด้านประวัติของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ก่อนก้าวเข้าสู่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคนแรกตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20150803151932_8837.jpg
t20150803151936_8838.jpg
t20150803151939_8839.jpg
t20150803151943_8840.jpg
t20150803151947_8841.jpg
t20150803151951_8842.jpg
t20150803152015_8843.jpg
t20150803152012_8844.jpg
t20150803152025_8845.jpg
t20150803152036_8846.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683