กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริงคณะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางร่วมกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนายางพาราทั้งระบบ


วันที่ 31 ส.ค. 2558

          เมื่อเร็วๆนี้ การยางแห่งประเทศไทยจัดการประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ รวม 10 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้
          โดยก่อนการสัมมนา นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้ง 10 สถาบัน นำโดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคณะผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรฯได้มอบดอกไม้เพื่อขอบคุณรัฐบาลที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเชื่อมั่นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายในการบริหารจัดการยางพาราไทยทั้งระบบ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวสวนยางอย่างแท้จริง
          หลังจากนั้น ได้มีการประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติจริง” ณ รร. เอสดี อเวนิว. โดยมี นายปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผอ.โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ซึ่งในครั้งนี้ นายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะผู้แทนเกษตรกรและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่า กยท. ได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคายาง พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะช่วยปฏิรูปการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดอนาคตของเกษตรกรชาวสวนยางเอง พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปได้
         สำหรับการประชุมภาคบ่าย ผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มาตรา 49 และโครงสร้างการบริหารงานของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรฯ โดยนำผลการระดมความคิดเห็นมานำเสนอและร่วมกันสรุปผลการประชุมสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติจริงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป.
                                                                                                                                                 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20150831145123_9014.jpg
t20150831145134_9015.jpg
t20150831145143_9016.jpg
t20150831145205_9017.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683