กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. นำถก 4 หน่วยงาน ร่างแนวทางจ่ายเงินช่วยชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท


วันที่ 20 พ.ย. 2558

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 58 นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธาน นัดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน "โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง” ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่างแนวทางการดำเนินงานหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติ ครม. ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยให้ความช่วยเหลือ ๑,๕๐๐ บาท ต่อไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยาง ๙๐๐ บาท / ไร่ และคนกรีดยาง ๖๐๐ บาท / ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ต่อครัวเรือนนั้น อย่างไรก็ตาม ต้องให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกระทรวง ซึ่งอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

t20151120161948_9566.jpg
t20151120161946_9567.jpg
t20151120161945_9568.jpg
t20151120161942_9569.jpg
t20151120161941_9570.jpg
t20151120161940_9571.jpg
t20151120161938_9572.jpg
t20151120161936_9573.jpg
t20151120161934_9574.jpg
t20151120161931_9575.jpg
t20151120161928_9576.jpg
t20151120161927_9577.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683