กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

ดีเดย์ 28 ธ.ค.นี้ นำร่องจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนยาง


วันที่ 24 ธ.ค. 2558

         ดีเดย์ 28 ธ.ค. นี้ จ่ายเงินสร้างความเข้มแข็งช่วยชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ค่าครองชีพคนกรีดยาง ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาล
         นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางว่า จะเริ่มจ่ายเงินได้จริงผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมกันหลายพื้นที่ ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากใจรัฐบาลให้กับพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศ
         "โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วางเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นผู้กรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ด้วย
          ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน โดยแบ่งจ่ายให้เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อไร่ เป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่ และเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ และจ่ายให้คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพ ” นายเชาว์กล่าว
          ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้ำว่า การยางแห่งประเทศไทยได้ติดประกาศรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี2557-2558 เป็นรายหมู่บ้าน ขอให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรีบแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างเป็นระบบร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส โดยจะเร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด และตั้งเป้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางและผู้กรีดยางเกือบ 1.3 หมื่นล้านบาทได้ทั้งหมดภายใน 31 มีนาคม 2559 ดังนั้น ในส่วนของคนกรีดยางขอให้รีบขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อน และขอเตือนเกษตรกรอย่าแจ้งสวมสิทธิ์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ จะมีความผิดร้ายแรง ต้องรับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. นั้น ในอนาคตทั้งเจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ทำสวนยาง และคนกรีดยางจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่ง กยท. เปิดให้ขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องไม่จำกัดเวลา
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683