กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ขอบคุณพนักงานลุยงานหนัก ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยาง ฝากโครงการ คสข. จ่ายเงินให้ครบ 15 มี.ค. นี้


วันที่ 8 มี.ค. 2559

               กยท. ขอบคุณพนักงานลุยงานหนัก ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ฝากการจ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500 บาท ให้ถึงมือชาวสวนยางภายใน 15 มีนาคม นี้
            นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ และหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลตามทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ให้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน (1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิ์) แก่เจ้าของ สวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ซึ่งเป็นผู้กรีดยางให้เจ้าของสวนยางผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ซึ่งเริ่มดำเนินการจ่ายเงิน ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2558 ที่ผ่านมานั้น
           ขณะนี้ได้ สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมียอดเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 753,853 ครัวเรือน และ กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 661,086 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 337,629 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 323,457 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 4,911,174,450 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559)
          นายเชาว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ทาง กยท. ขอขอบคุณชาว กยท. ทุกคน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ช่วยกัน ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำ ไม่เว้นแม้วันหยุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในทุกโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ กยท. ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขอฝากการ จ่ายเงินตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท ให้ถึงมือชาวสวนยางภายใน 15 มีนาคม นี้ ตามแผนที่ กยท. จังหวัดกำหนด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่ำ
          ส่วนความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐนั้น นายเชาว์ กล่าวว่า "ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้ กยท. ได้ เปิดจุดรับซื้อยางทั่วประเทศแล้ว 510 จุด รับซื้อยางได้ 2,857.75 ตัน จากเกษตรกร 26,430 ราย คิดเป็นเงิน 120,076,864.20 บาท แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จำนวน 531.42 ตัน น้ำยางสด จำนวน 783.42 ตัน และยางก้อนถ้วย จำนวน 1,542.90 ตัน แม้ว่า กยท. จะซื้อยางได้เพียง 2,800 กว่าตัน แต่ผลการดำเนินโครงการทำให้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ช่วงนี้สูงขึ้น กก.ละกว่า 42 บาท”
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
ธนภัทร์ เชื้อเพชร/ข่าว

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683