กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. จัดกิจกรรม CSR เพิ่มพื้นที่สีเขียว สานสัมพันธ์กับชุมชน เน้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม


วันที่ 5 เม.ย. 2559

                        กยท. จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สานสัมพันธ์กับชุมชน เน้นส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความสามัคคีระหว่าง กยท. และผู้อาศัยในชุมชน
                        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ดำเนินการจัด โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สานสัมพันธ์กับชุมชน ณ ฝ่ายโรงงาน 5 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ กยท. ประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายสังข์เวิน ทวดห้อย และนายสาย อิ่นคำ กรรมการ กยท. เดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รอบโรงงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน-ลูกจ้าง กยท. ผู้แทนชุมชน ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยลดมลภาวะทางอากาศให้พื้นที่โรงงานและชุมชนโดยรอบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กยท. กับผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงงาน ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
                       นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร ด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ในส่วน กยท. ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีการประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปยาง จะต้องมีการกำหนดและดำเนินบทบาทอย่างเหมาะสมในการดูแลสิทธิประโยชน์ หรือ ป้องกัน แก้ไข เยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
                     ในบ่ายวันเดียวกัน นายเสนีย์ จิตตเกษม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบฯ ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558) พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบฯ ของ กยท. ในปี 2559
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม /ข่าว
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม, ณภัทร โรหิตรัตนะ /ภาพ
t20160405125339_10182.jpg
t20160405132324_10183.jpg
t20160405132328_10184.jpg
t20160405132334_10185.jpg
t20160405132345_10186.jpg
t20160405132351_10187.jpg
t20160405132357_10188.jpg
t20160405132400_10189.jpg
t20160405132404_10190.jpg
t20160405132419_10191.jpg
t20160405132426_10192.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683