กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต (CSR) ประจำปี 2559


วันที่ 5 เม.ย. 2559

                    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2559 ณ ห้องประชุมกันตัง การยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้ต่อผู้อื่น ในการนี้ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มาร่วมให้กำลังใจพนักงาน พร้อมด้วยนายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ CG เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
ทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์  ข่าว/ภาพ
t20160405132742_10213.jpg
t20160405132747_10214.jpg
t20160405132750_10215.jpg
t20160405132757_10216.jpg
t20160405132801_10217.jpg
t20160405132805_10218.jpg
t20160405132809_10219.jpg
t20160405132813_10220.jpg
t20160405132818_10221.jpg
t20160405132823_10222.jpg
t20160405132827_10223.jpg
t20160405132833_10224.jpg
t20160405132836_10225.jpg
t20160405132840_10226.jpg
t20160405132845_10227.jpg
t20160405132850_10228.jpg
t20160405132856_10229.jpg
t20160405132903_10230.jpg
t20160405132908_10231.jpg
t20160405132911_10232.jpg
t20160405132914_10233.jpg
t20160405132918_10234.jpg
t20160405132921_10235.jpg
t20160405132924_10236.jpg
t20160405132929_10237.jpg
t20160405132932_10238.jpg
t20160405132937_10239.jpg
t20160405132943_10240.jpg
t20160405132948_10241.jpg
t20160405132955_10242.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683