กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. จัดกิจกรรมวันยางฯ ปี 59 9-10 เม.ย. นี้ สักการะบิดายางฯ – อ่านสารวันยางออกช่อง 9 – เสวนาวิชาการ


วันที่ 5 เม.ย. 2559
 
 
                     กยท. จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน นี้ ณ จ.ตรัง มีพิธีสักการะบิดาแห่งยางพาราไทย อ่านสารวันยางพาราฯ ออกอากาศช่อง 9 และเสวนา "เสริมความรู้เพิ่มมูลค่า สร้างสังคมยางพาราอย่างยั่งยืน”
                    นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติฯ ปี 2559 กล่าวว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 57 เห็นชอบให้วันที่ 10 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันยางพาราแห่งชาติ ซึ่ง กยท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใหม่ที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่า
                  สำหรับกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 โดยวันที่ 9 เม.ย. จะมีพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่งยางพาราไทย” ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ จ.ตรัง และเสวนาทางวิชาการ ของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ และพนักงาน กยท. ในหัวข้อ "เสริมความรู้เพิ่มมูลค่า สร้างสังคมยางพาราอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูปผลผลิตยางเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
                 นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เม.ย. กยท.ได้เรียนเชิญ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารวันยางพารา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ในวันที่ 10 เม.ย. 59 เวลา 12.00 – 13.00 น. ด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันยางพาราแห่งชาติ
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
พลอยประภัสร์ แซ่โง้ว / ข่าว

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683