กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

กยท. ร่วม ส.อ.ท. สัมมนา ยางพารา สู่คุณค่าพลังงานชีวมวล ชี้แปรรูปไม้ยางหมดอายุ เพิ่มมูลค่า


วันที่ 8 มิ.ย. 2559

                  การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สัมมนา "ยางพารา สู่คุณค่าพลังงานชีวมวล” ชี้แนวทางเพิ่มมูลค่ายางพารา แปรรูปไม้ยางพาราหมดอายุเป็นผลิตภัณฑ์
                  เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สัมมนาในหัวข้อ "ยางพารา สู่คุณค่าพลังงานชีวมวล” ณ ห้อง GH202 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา โดย พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยการสัมมนาครั้งนี้ นำเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค่ายางพารา พร้อมทั้งให้ผู้ที่เข้ารับการสัมมนา มองเห็นถึง จุดแข็ง โอกาสทางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง
                 โดยประเทศไทยมีการตัดโค่นต้นยางพาราเก่าที่หมดอายุประมาณปีละ 400,000 ไร่ ซึ่งไม้ยางพาราหมดอายุเหล่านี้มีมูลค่านับ 100,000 ล้านบาท โดยนำมาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อส่งออก เช่น ไม้แผ่น หรือเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเศษเลื่อย เปลือกไม้ หรือผิวไม้ต่างๆ ก็สามารถนำมาทำเป็นไม้อัดแท่ง (Wood Pellet) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงเป็นพลังงานชีวมวลใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่หมดยุคทองของยางพารา
                  ด้าน พลเอกฉัตรเฉลิม กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "อัศจรรย์พันธุ์พืช ยางพารา” ว่าบทบาทหน้าที่ของ กยท. มีภารกิจดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร ทั้งการปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต ตลาด รวมถึงการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลงานวิจัยยางให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังดำเนินภารกิจตามนโยบายรัฐบาล คือ การบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในภาวะราคายางตกต่ำ พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
                 "นอกจากนี้ ยังมีภารกิจที่กำลังเร่งดำเนินการ เช่น การควบคุมคุณภาพของปุ๋ย เนื่องจากราคาปุ๋ยในท้องตลาดมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เกษตรกรบางรายจึงหันไปใช้ปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพ กยท. จึงเพิ่มมาตรการในการควบคุมปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ยึดหลักความโปร่งใสตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยจะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ กยท. ต่อไป” ประธานกรรมการ กยท. กล่าว
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
ธนภัทร์ เชื้อเพชร/ข่าว
ทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์/ภาพ
 
t20160608140459_10642.jpg
t20160608140506_10643.jpg
t20160608140607_10644.jpg
t20160608140531_10645.jpg
t20160608140536_10646.jpg
t20160608140539_10647.jpg
t20160608140550_10648.jpg
t20160608140758_10649.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683