กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

โครงการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2 ส.ค. 2559
 
            การยางแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานจิตรกรรม เข้าประกวดในโครงการ "ป่าต้นน้ำ ป่าน่านของเรา” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2559
           การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กยท. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเมืองน่าน หอศิลป์ริมน่าน บริษัท แพร่ธำรงค์วิทย์ จำกัด บริษัทแอร์เอเชีย ประเทศไทย และโรงพยาบาลศิครินทร์ จัดโครงการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่านในหัวข้อ "ป่าต้นน้ำ ป่าน่านของเรา” เชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศอายุไม่เกิน 25 ปี และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการส่งเสริมพัฒนาป่าเขาลำเนาไพร และแนวทางต่อต้านการบุกรุกป่าหรือทำลายสภาพป่าเขา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในธรรมชาติเป็นอย่างมาก
           เยาวชนที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด โดยมีลักษณะเป็นงานด้านจิตรกรรม ขนาดไม่เกิน 150 x 150 เซนติเมตร ในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี และ ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร ในประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา มีความหนาจากพื้นผิวผลงานไม่เกิน 2 เซนติเมตร เช่นเดียวกันทั้ง 2 ประเภท และทุกผลงานต้องอยู่ในสภาพพร้อมติดตั้ง สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทเยาวชนทั่วไปจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท สามารถส่งผลงานได้ที่ กยท.ทุกจังหวัด หอศิลป์ริมน่าน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ขัวศิลปะ และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2559 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 30 กันยายน 2559 และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลป์ริมน่าน ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอศิลป์น่าน จังหวัดน่าน โทร.081-989-2912 / 090-969-879
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
พลอยประภัสร์ แซ่โง้ว / ข่าว
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683