กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม"


วันที่ 3 ส.ค. 2559

                     
                    การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในการผลิตน้ำยางข้นชนิดครีมที่ผลิตโดยกระบวนการทำให้น้ำยางสดแยกตัวโดยใช้สารเคมี "ครีมมิ่งเอเจ้น" ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก และข้อสำคัญคือลงทุนต่ำกว่าการผลิตน้ำยางข้นชนิดที่ต้องใช้เครื่องปั่นที่มีราคาสูง ทั้งนี้กำหนดจัดอบรม ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันทีี่ 17-18 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 กันยายน 2559 จำนวนรุ่นละ 25 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ โทร. 02-940-7391, 02-940-5711 หรือ E-mail : raot307@gmail.com

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683