กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

การยางแห่งประเทศไทย มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ของ กยท. พัฒนายางพาราสู่ระดับสากล


วันที่ 8 ส.ค. 2559

                       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดงานสถาปนา "๑ ปี สรรสร้างความเป็น ๑ ยางพาราไทย” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ของ กยท. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีส่วนร่วมบูรณาการ ในการทำงานร่วมกับ กยท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างในการพัฒนายางพาราเพิ่มมูลค่าให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับสินค้าแข่งขันได้ ทั้งในตลาดระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกต่อไปในอนาคต
                      ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น 7 เขต จากทั่วประเทศ ได้แก่ 1.เขตภาคกลางและตะวันออก สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 2.เขตภาคเหนือ สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 3.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด อ.นาทม จ.นครพนม 4.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินฮักลำโดมใหญ่ จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 5.เขตภาคใต้ตอนบน สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 6.เขตภาคใต้ตอนกลาง สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และ 7.เขตภาคใต้ตอนล่าง สหกรณ์กองทุน สวนยางบ้านยางงาม จำกัด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ การยางฯ
ทรรศนีย์ คงรัตนสมบูรณ์ ข่าว/ภาพ
t20160808095827_11066.jpg
t20160808095830_11067.jpg
t20160808095835_11068.jpg
t20160808095839_11069.jpg
t20160808095843_11070.jpg
t20160808095851_11071.jpg
t20160808095905_11072.jpg
t20160808095913_11073.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683