กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทย (สานักงานใหญ่)


วันที่ 15 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 
67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2433-2222
โทรสาร : 0-2433-6490
www.raot.co.th 
สำนักผู้ว่าการ สำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 220
อีเมล์ : orf2008@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 411
อีเมล์ : orf2005@rubber.mail.go.th
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการคลัง
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 521-523
อีเมล์ : orf2029@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 312
อีเมล์ : orf2003@rubber.mail.go.th
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 141
อีเมล์ : orf2030@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 151
อีเมล์ : orf2007@rubber.mail.go.th
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 113
อีเมล์ : orf2031@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 241
อีเมล์ : orf2004@rubber.mail.go.th
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
โทรศัพท์ :0-2433-2222 ต่อ 341
อีเมล์ : orf2006@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 251
อีเมล์ : orf2002@rubber.mail.go.th
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง
โทรศัพท์ :0-29405712
อีเมล์ : rdri@rubber.mail.go.th
โทรศัพท์ : 0-2434-1432 ต่อ 33
อีเมล์ : rdre@rubber.mail.go.th

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683