กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


วันที่ 13 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
124 ม.11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : raot2914@rubber.mail.go.th
124 ม.11 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-9157-8
โทรสาร : 0-4234-9159
อีเมล์ : orfdon1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
150 ม.4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4330-6512-13
โทรสาร : 0-4330-6514
อีเมล์ : orfkon1@rubber.mail.go.th
456 ม.2 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4281-2448
โทรสาร : 0-4281-2448
อีเมล์ : orfloe1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองเลย การยางแห่งประเทศไทยสาขาวังสะพุง
300/6 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0-4281-5438
โทรสาร : 0-4281-5439
อีเมล์ : orfloe1@rubber.mail.go.th
99/9 ม.10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทรศัพท์ : 0-4203-9822
โทรสาร : 0-4203-9823
อีเมล์ : orfloe1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
277 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-4201-2657
โทรสาร : 0-4201-2656
อีเมล์ : orfnon1@rubber.mail.go.th
6/11 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-6542
โทรสาร : 0-4381-6541
อีเมล์ : orfkal1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
105/36-37 ถ.ไอ.ที.ยู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4271-3041
โทรสาร : 0-4271-5140
อีเมล์ : orfsak1@rubber.mail.go.th
276 ม.3 บ้านภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-6231-2
โทรสาร : 0-4252-2051
อีเมล์ : orfnom1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลาภู
166 ถ.มุกดาหาร-คา ชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4267-3179
โทรสาร : 0-4267-3178
อีเมล์ : orfmuk1@rubber.mail.go.th
1114 ม.2 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-เลย ต.ลา ภู อ.เมือง จ.หนองบัวลา ภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4231-3027
โทรสาร : 0-4231-3026
อีเมล์ : orfnbu1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึงกาฬ
550 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0-4249-2194
โทรสาร : 0-4249-2194
อีเมล์ : orfbuk1@rubber.mail.go.th
550 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0-4249-2192
โทรสาร : 0-4249-2192
อีเมล์ : -
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเซกา  
320 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
โทรศัพท์ : 0-4248-9285
โทรสาร : 0-4248-9286
อีเมล์ : orfseg@rubber.mail.go.thValid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683