กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง


วันที่ 9 พ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 0-7549-1570-1
โทรสาร : 0-7549-1339
อีเมล์ : raot2918@rubber.mail.go.th
114 ถ.นาพรุ-ปากพูน ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-7186
โทรสาร : 0-7544-7274
อีเมล์ : orfnak1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองนครศรีธรรมราช การยางแห่งประเทศไทยสาขาท่าศาลา
114 ถ.นาพรุ-ปากพูน ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-7396
โทรสาร : 0-7544-7272
อีเมล์ : orfnak@rubber.mail.go.th
232/5 ถ.ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7552-1191
โทรสาร : 0-7552-1505
อีเมล์ : rftah@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาร่อนพิบูลย์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาทุ่งสง
395 ม.13 ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7544-1212
โทรสาร : 0-7544-1400
อีเมล์ : orfron@rubber.mail.go.th
413 ถ.ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1032
โทรสาร : 0-7541-1033
อีเมล์ : orftun@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน
260 ม.6 ถ.ฉวาง-จันดี ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 0-7548-1130
โทรสาร : 0-7548-1487
อีเมล์ : orfcaw@rubber.mail.go.th
98 ม.7 ถ.เอเชีย ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 0-7530-0897
โทรสาร : 0-7530-0877
อีเมล์ : orfnab@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองกระบี่
1 ถ.สุดมงคล ต.ปากน้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-7561-1912
โทรสาร : 0-7561-1195
อีเมล์ : orfkra1@rubber.mail.go.th
1 ถ.สุดมงคล ต.ปากน้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-7561-1792
โทรสาร : 0-7561-1195
อีเมล์ : orfkra@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาคลองท่อม การยางแห่งประเทศไทยสาขาเขาพนม
4/1 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 0-7569-9153
โทรสาร : 0-7569-9431
อีเมล์ : orfklo@rubber.mail.go.th
4-4/1 ถ.ห้วยเสียด-หนองไชยแก้ว ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทรศัพท์ : 0-7568-9365
โทรสาร : -
อีเมล์ : orfkha@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
3/8 ม.1 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7621-3282
โทรสาร : 0-7621-1127
อีเมล์ : orfphu1@rubber.mail.go.th
34/9 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7648-1040
โทรสาร : 0-7648-1047
อีเมล์ : orfpun1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพังงา การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง
34/4 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7648-1050
โทรสาร : 0-7648-1047
อีเมล์ : orfpun@rubber.mail.go.th
87 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ : 0-7646-1535
โทรสาร : 0-7646-1509
อีเมล์ : orftay@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองตรัง
18/3 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-2934
โทรสาร : 0-7521-9132
อีเมล์ : orftru1@rubber.mail.go.th
18/1-2 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-8658
โทรสาร : 0-7521-9132
อีเมล์ : orftru@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาห้วยยอด การยางแห่งประเทศไทยสาขากันตัง
104 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-2053-4
โทรสาร : 0-7527-2054
อีเมล์ : orfhua@rubber.mail.go.th
146/2 ม.4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทรศัพท์ : 0-7520-4505
โทรสาร : 0-7520-4505
อีเมล์ : orfkun@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาย่านตาขาว การยางแห่งประเทศไทยสาขาสิเกา
115 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทรศัพท์ : 0-7528-1261
โทรสาร : 0-7528-1261
อีเมล์ : orfyan@rubber.mail.go.th
130 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0-7529-1046
โทรสาร : 0-7524-8189
อีเมล์ : orfsik@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาปะเหลียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
60/9 ม.2 ถ.ทุ่งยาว-แหลมสอม ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7520-8003
โทรสาร : 0-7520-8002
อีเมล์ : orfpal@rubber.mail.go.th
72 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-3221
โทรสาร : 0-7461-2248
อีเมล์ : orfpha1@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุง การยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้ว
72 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-2247
โทรสาร : 0-7461-1649
อีเมล์ : orfpha@rubber.mail.go.th
83 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 0-7461-0490
โทรสาร : 0-7461-0590
อีเมล์ : orfbag@rubber.mail.go.th
การยางแห่งประเทศไทยสาขาควนขนุน การยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอน
233 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 0-7468-2007
โทรสาร : 0-7468-1623
อีเมล์ : orfkua@rubber.mail.go.th
55 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.ป่ าบอน อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง 93170
โทรศัพท์ : 0-7484-1540
โทรสาร : 0-7484-1540
อีเมล์ : orfpab@rubber.mail.go.th

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683