กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

เกี่ยวกับ กยท. >> สถานที่ติดต่อ กยท.

การยางแห่งประเทศไทย (ศูนย์เรียนรู้ยางพารา)


วันที่ 7 พ.ย. 2559

ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดพัทลุง
ม.1 ต.ดินอุดม อ.ลำ ทับ จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 0-7565-0350
โทรสาร : 0-7565-0352
อีเมล์ : ltacenter@rubber.mail.go.th
บ้ำนควนอินนอโม ม.7 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 0-7460-1533
โทรสาร : 0-7460-1534
อีเมล์ : phacenter@rubber.mail.go.th
ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครพนม
251 ม.10 ต.คำ ม่วง อ.เขำสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
โทรศัพท์ : 08-6456-2923
โทรสาร : -
อีเมล์ : koncenter@rubber.mail.go.th
201 ม.1 บ้ำนดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0-4255-1874
โทรสาร : 0-4255-1874
อีเมล์ : nomcenter@rubber.mail.go.th
ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช  
79 ม.16 ต.ช้างกลำง อ.ช้ำงกลำง จ.นครศรีธรรมรำช
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : nakcenter@rubber.mail.go.thValid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683