กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

เกี่ยวกับ กยท.

ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย


วันที่ 30 พ.ย. 2559


นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล 
รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
 
 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านอุตสาหกรรมและการผลิตยาง
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านอุตสาหกรรมและการผลิตยาง
 
 
 

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
 รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านบริหาร
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
 รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ด้านบริหาร
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683