กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

เกี่ยวกับ กยท.

ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย


วันที่ 30 พ.ย. 2559


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท 
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 202 
อีเมล์ : nakorn.t@raot.mail.go.th
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 202
อีเมล์ : nakorn.t@raot.mail.go.th

 

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 210
อีเมล์ : sukatat.t@raot.mail.go.th
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 210
อีเมล์ : sukatat.t@raot.mail.go.th
 

ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์
รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ 
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 206
 อีเมล์ : kaveechatt.sila@raot.mail.go.th
ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์
รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ 
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 206
 อีเมล์ : kaveechatt.sila@raot.mail.go.th

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 211
อีเมล์ : kajohnjak.nuan@raot.mail.go.th
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 211
อีเมล์ : kajohnjak.nuan@raot.mail.go.th
 

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683