กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

เกี่ยวกับ กยท. >> ติดต่อผู้บริหาร กยท.

ติดต่อผู้บริหาร กยท.


วันที่ 13 ม.ค. 2560
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 202
อีเมล์ : nakorn.t@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 211
อีเมล์ : sunan.n@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมและการผลิตยาง
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 212
อีเมล์ : nopparat.v@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
(ว่าง)
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 210
อีเมล์ : -
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวมยุรี ลงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 220
อีเมล์ : mayuree.l@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-2433-2222  ต่อ 410
อีเมล์ : sirinart.s@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายพิสิษฐ สุขอนันต์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 520
อีเมล์ : -
-------------------------------------------------------------------------------------
นางศุภสุตา กาญจนรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 340
อีเมล์ : supasuta.k@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 150
อีเมล์ : pentip.s@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางอำพัน ศรีกนก
ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 310
อีเมล์ : -
-------------------------------------------------------------------------------------
 นายโกศล บุญคง
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 140
อีเมล์ : koson.b@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวจตุพร สุขเกื้อ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 110
อีเมล์ : jatuporn.s@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
(ว่าง)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
โทรศัพท์ : 0-2579-1576
อีเมล์ : -
-------------------------------------------------------------------------------------
นายกฤษดา สังข์สิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง
โทรศัพท์ : 0-2579-1576
อีเมล์ : krissada.s@rubber.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------

 

หน้าต่อไป

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683