กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

เกี่ยวกับ กยท. >> ติดต่อผู้บริหาร กยท.

ติดต่อผู้บริหาร กยท.


วันที่ 13 ม.ค. 2560
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 202
อีเมล์ : nakorn.t@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 211
อีเมล์ : kajohnjak.nuan@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
ดร.กวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 206
อีเมล์ : kaveechatt.sila@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล
รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 210
อีเมล์ : sukatus.t@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายพิสิษฐ์ สุขอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 220
อีเมล์ : pisit.suka@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-2433-2222  ต่อ 410
อีเมล์ : sirinart.s@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายอนันต์ เพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 520
อีเมล์ : anan.pet@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวจตุพร สุขเกื้อ
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 340
อีเมล์ : jatuporn.s@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศุภธีรเวทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 150
อีเมล์ : pentip.s@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางอำพัน ศรีกนก
ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 310
อีเมล์ : ampun.srik@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
 นายไอศูรย์ แสนคำ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 140
อีเมล์ : aisoon.sank@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวมยุรี ลงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : 0-2433-2222 ต่อ 110
อีเมล์ : mayuree.l@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมยาง
โทรศัพท์ : 0-2579-1576
อีเมล์ : napawan.leka@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------
นายกฤษดา สังข์สิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง
โทรศัพท์ : 0-2579-1576
อีเมล์ : krissada.s@raot.mail.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------

 

หน้าต่อไป

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683