กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาด RRM ครั้งที่ 29 (29th Meeting of the Export Group on Establishment of a Regional Rubber Market : EGERRM)


วันที่ 6 ก.พ. 2560

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อเรื่อง "ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาด RRM ครั้งที่ 29 (29th Meeting of the Export Group on Establishment of a Regional Rubber Market : EGERRM)” โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องด้านยางพาราจากสามประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยตัวแทนทั้ง 3 ประเทศ ได้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การดำเนินการซื้อขายยางพารา กฎระเบียบ และข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะต้องปฏิบัติร่วมกันภายใต้การซื้อขายยางพาราในตลาดยางพาราภูมิภาค (RRM)
         การกำหนดราคาซื้อขายยางและมาตรฐานสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทั้ง 3 ประเทศกำหนดร่วมกัน โดยมี นายสุธี อินทรสกุล ประทานกลุ่ม EGERRM เป็นประทานในการประชุม ณ โรงแรม อมารีเวอร์เตอร์เกท กรุงเทพ ฯ
         สำหรับตัวแทนสมาชิก สภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) จากประเทสไทย นำโดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย จะนำเสนอประเด็นการซื้อขายน้ำยางธรรมชาติผ่านตลาด RRM เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการซื้อขายน้ำยางข้น ซึ่งจะเป็นประโยนช์ต่อเกษตรกรรายย่อยและอุตสากกรรมน้ำยางพาราของประเทศสมาชิก ITRC
         ในส่วนโรงงานอัดก้อนยางที่ผ่านมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหรกรรม (ฝวอ.) ได้มีการพิจารณา การคัดเลือกจากคณะกรรมการในการขายยางในตลาด RRM ได้ทั้ง 6 แห่งคือกลุ่มเกษตรทำสวนธารน้ำทิพย์ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว กลุ่มเกษตรทำสวนควนเมา ชุมนุมสหกรณ์ตรัง พัทลุงแอโกรอนดรัสทรี และชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางพัทลุง โดยที่ประชุม SC-RRM ได้คัดเลือกให้ "นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล” เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาโรงงานอัดก้อนยางซึ้อ ขาย ในตลาด RRM
t20170206112018_14517.jpg
t20170206112023_14518.jpg
t20170206112028_14519.jpg
t20170206112054_14521.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683