กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ส่งเสริมแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางก้อนมาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) และผลิตยางเครพมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ณ สตก.หนองคาย


วันที่ 6 ก.พ. 2560

t20170206112611_14547.jpg
t20170206112622_14548.jpg
t20170206112632_14549.jpg
t20170206112639_14550.jpg
t20170206112644_14551.jpg
t20170206112656_14552.jpg
           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้มีการจัดประชุมในหัวข้อเรื่อง " ส่งเสริมแกนนำนเกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางก้อนมาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) และผลิตยางเครพมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ณ สตก.หนองคาย” โดยที่ประชุมได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP พื้นที่ละ 10 กลุ่ม และยางเครพมาตรฐาน GMP ในเขตจ.บึงกาฬ และจ.อุดรธานี ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะมีแกนนำเกษตรกรที่สามารถผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม และผลิตยางเครพมาตรฐาน GMP ได้ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
 
ติดตามข่าวและกิจกรรมต่างๆได้ที่ : https://www.facebook.com/RubberSouthern

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683