กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

การบรรยายให้ความรู้การยกระดับการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)


วันที่ 6 ก.พ. 2560

          วันนที่ 2 ก พ. 60 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ได้เชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และคณะวิทยากร บรรยายให้ความรู้การยกระดับการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ให้กับผู้นำสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันในเขตจังหวัดสงขลา ผลจากการบรรยายทำให้แกนนำผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ต่างมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดพลังงาน ลดมลภาวะ ลดแรงงาน และการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพและความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ จึงมีโรงรมควันที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 8 แห่ง โดยศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้จะได้ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามและวางแนวทางในการปรับปรุงโรงผลิตให้เข้าสู่ความพร้อมในการผลิตยางแผ่นรมควันชนิด premium grade ในวันที่ 8-10 ก.พ. 60 นี้
t20170206113006_14579.jpg
t20170206113010_14580.jpg
t20170206113015_14581.jpg
t20170206113022_14582.jpg
t20170206113048_14583.jpg
t20170206113036_14584.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683