กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้ามใส่สิ่งปลอมปนลงในยางก้อนถ้วย


วันที่ 6 ก.พ. 2560

          เนื่องจากสภาวะราคายางพาราตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีราคาสูงขึ้นจากปริมาณยางที่ลดลงและความต้องการการใช้ยางในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรบางรายจงใจใส่สิ่งปลอมปนลงในน้ำยางในการทำยางก้อนถ้วย เช่น เปลือกไม้ ทราย ยางตายที่เป็นผลิตภัณฑ์จากยางผสมสารเคมีแล้วทุกชนิด ก้อนหิน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการนำยางก้อนถ้วยไปแปรรูปเป็นยางเครพหรือยางแท่ง
          ยางก้อนถ้วยที่จงใจใส่เปลือกไม้จะทำให้ในกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำ พลังงาน แรงงานในการขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นจำนวนมาก และยังเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซ้ำร้ายทำให้สมบัติทางกายภาพของยางด้อยลง เช่น ค่าความยืดหยุ่นต่ำ ความหนืดต่ำ ค่าความสกปรกเพิ่มขึ้น และปริมาณเถ้าเพิ่มมากขึ้น แต่หากมีก้อนหินจะสร้างความเสียหายแก่เครื่องจักรเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องหยุดเครื่องเพื่อซ่อมแซมและใช้เวลานานในการเดินเครื่องใหม่ ส่วนยางตายจะไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับยางธรรมชาติในขั้นตอนการผลิตยางเครพหรือยางแท่งได้ หากนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางยานพาหนะจะส่งผลให้ล้อยางเกิดการฉีกขาด รั่ว หรือเกิดการระเบิดได้ง่าย
          โรงงานยางเครพหรือยางแท่ง จึงมีมาตรการที่เข้มงวดในการปรับหรือบทลงโทษต่อผู้จำหน่ายทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใส่สิ่งปลอมปนหรือสิ่งปนเปื้อนลงไป อย่างไรก็ตามค่าปรับหรือบทลงโทษที่ทางโรงงานวางไว้ ก็ไม่สามารถชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเกษตรกรจะต้องไม่ใส่สิ่งปลอมปนใด ๆ ลงในยางก้อนถ้วยโดยเด็ดขาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จึงแนะนำให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วยการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิค ในอัตราความเข้มข้นที่เหมาะสม ผลิตยางก้อนถ้วยตามหลักมาตรฐาน GAP ซึ่งศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มีนโบบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจากแปลงเกษตรกรโดยตรง ลดการถูกกดราคาจากผู้ซื้อ ได้ราคาที่เป็นธรรมและมีโอกาสต่อรองจากผู้ซื้อได้
          เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีมาตรฐาน GAP” ได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร. ๐๗๔ ๘๙๔ ๓๐๖-๗ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ โทร. ๐๔๔ ๖๖๖ ๐๗๙ หรือสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย อ. รัตนวาปี จ. หนองคาย โทร. ๐๔๒ ๔๑๔ ๘๗๔ ทั้งนี้เกษตรกรรายใดที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP จากการยางแห่งประเทศไทยแล้ว การยางแห่งประเทศจะออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP ให้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อและมีโอกาสแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย

ยางก้อนถ้วยภายในมีก้อนหิน/อิฐ บรรจุเอาไว้

ยางก้อนถ้วยภายในมีก้อนหิน/อิฐ บรรจุเอาไว้


ก้อนหิน/อิฐ ทำให้น้ำหนักยาง เพิ่มขึ้น

ก้อนหิน/อิฐ ทำให้น้ำหนักยาง เพิ่มขึ้น


ลักษณะยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ลักษณะยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ใส่เปลือกไม้(ก.)
ลักษณะยางก้อนถ้วยที่ใส่เปลือกไม้(ก.)
ลักษณะยางตาย(ก.)
ลักษณะยางตาย(ก.)
ลักษณะยางตาย(ข.)
ลักษณะยางตาย(ข.)

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683