กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามอัดก้อนสตูล ย่านตาขาว ครั้งที่ 1


วันที่ 6 ก.พ. 2560

            เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์การทำสวนยางสตูล จำกัด อ. เมือง จ. สตูล รหัส RB9 และโรงอัดก้อนสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง รหัส RB12 ซึ่งผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วว่าทั้ง 2 โรง สามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558 ซึ่งการตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานตรวจติดตามที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง จากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่งทั่วประเทศ
t20170207003135_14672.jpg
t20170207003141_14673.jpg
t20170207003150_14674.jpg
t20170207003200_14675.jpg
t20170207003208_14676.jpg
t20170207003215_14677.jpg
t20170207003223_14679.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683