กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ตรวจติดตามการผลิตยางอัดก้อนมาตรฐาน GMP ณ สก.ยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อ. วังวิเศษ จ. ตรัง


วันที่ 7 ก.พ. 2560

t20170207232947_14702.jpg
t20170207232951_14703.jpg
t20170207232956_14704.jpg
t20170207233003_14705.jpg
t20170207233007_14706.jpg
              เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา จำกัด อ. วังวิเศษ จ. ตรัง รหัส RB 7 ซึ่งผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะให้โรงอัดก้อนทำการปรับปรุงดังนี้
             1. ให้ทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่งด้วยการใช้ลูกตุ้มมาตรฐานสอบเทียบทุกวันที่ผลิต
             2. ให้ทำการบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ทุกชิ้น
             3. ซ่อมแซมแผ่นเหล็กปูพื้นในส่วนที่ชำรุด
             4. ระมัดระวังในการจัดยางลงเบ้าเพื่อมิให้รูปทรงก้อนยางเสีย พร้อมทั้งการห่อให้มิดชิดและสักยางให้แน่น
             5. ทวนสอบน้ำหนักก่อนและหลังทาแป้งเพื่อมิให้น้ำหนักก้อนยางขาด
             6. ทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังให้โรงอัดก้อนแห่งนี้รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วเมื่อปี 2558 ผลการตรวจติดตามผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างไรก็ตามการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จากแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง จากโรงอัดก้อนที่ได้รับมาตรฐาน GMP ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่งทั่วประเทศ

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683