กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตจังหวัดสงขลาเร่งจัดทำมาตรฐาน GMP


วันที่ 10 ก.พ. 2560

               ตั้งแต่ที่โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตจังหวัดตรังได้รับมาตรฐาน GMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อปี 2559 จำนวน 5 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นเดือนละ 500 ตัน ทำให้มีโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GMP ต่างตื่นตัวที่จะพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันชนิด Premium grade กันมากขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อต่างมั่นใจในเรื่องคุณภาพและการนำยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในช่วง 2เดือนที่ผ่านมาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการเสนอแนะให้โรงรมควันที่มีความพร้อมและศักยภาพให้ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่เขตจังหวัดพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60 แห่ง และผลจากการประชุม ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทำความเข้าใจให้กับแกนนำเกษตรกร ทำให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลา 8 แห่ง สมัครใจที่จะปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานอย่างเร่งด่วน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ได้ลงพื้นที่ในเขตสงขลาจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
              1. สกย.บ้านหูแร่ จำกัด ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
              2. สกย.บ้านพรุชบา จำกัด ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
              3. สกย.บ้านวังพา จำกัด ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้ง 3 แห่ง ชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควัน         
              มาตรฐาน GMP ได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแห่งละไม่ต่ำกว่า 40 ข้อ หลักใหญ่เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่คล่องตัว การมีความสุขในการทำงาน อย่างไรก็ตามหากโรงใดที่สามารถปรับปรุงได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดขอให้ประสานงานกลับมาที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้อีกครั้ง เพื่อที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการติดตามการปฏิบัติงานได้ต่อไป
 
ภาพโดย คมกริช (นิค)
 
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด (ข.)
สกย.บ้านหูแร่ จำกัด (ข.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด  (ก.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด (ข.)
สกย.บ้านพรุชบา จำกัด (ข.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด (ก.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด (ก.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด  (ข.)
สกย.บ้านวังพาจำกัด  (ข.)

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683