กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำไมยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางมาตรฐาน GMP จัดเป็นยางชนิด premium grade


วันที่ 6 มี.ค. 2560

t20170306004318_15323.jpg
t20170306004328_15324.jpg
            นับตั้งแต่ที่โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางได้ดำเนินการเมื่อปี 2537 จนถึงปัจจุบัน สภาพโรงงานไม่เป็นระเบียบ รก สกปรก คนงานพักอาศัยในโรงผลิต ทั้งกลิ่นควันและของเสียคละคลุ้งทั่วบริเวณ ยางไม่ได้คุณภาพ และเมื่อจำหน่ายต้องผ่านบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองทางการค้า ผลประกอบกิจการไม่ได้กำไรเท่าที่ควร ขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบาก การใช้ระบบมาตรฐาน GMP จึงเป็นหลักสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบคุณภาพที่ต้องใช้หลักปฏิบัติ 6 ประการคือ 1. สถานประกอบการ 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ 3. กระบวนการผลิต 4. บุคลากร 5. การจัดเก็บและการขนส่ง 6. สุขาภิบาล
            มาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควันจัดเป็นระบบสากลเหมือนกับ GMP ทั่ว ๆ ไปแต่เน้นในเรื่องคุณภาพที่ได้มาตรฐานและการจัดการที่สามารถทวนสอบได้ เมื่อระบบถูกควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน แน่นอนว่ากระบวนการผลิตทำได้เร็วขึ้นทำให้รอบการผลิตยางแผ่นรมควันได้มากกว่าเท่าตัว ประหยัดสารเคมี ลดของเสียและกลิ่นเน่าเหม็น เครื่องจักรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาการรมควัน คนงานมีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานดีขึ้นจากเดิมที่ต้องตื่นตีหนึ่ง ตีสอง ปัจจุบันตื่นตีห้าเพราะไม่มียางให้คัตติ้ง ที่สำคัญสมาชิกมีจำนวนมากขึ้นกว่า 20% เนื่องจากให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น
            ในส่วนโรงรมควันที่ได้ผ่านมาตรฐาน GMP จากการยางแห่งประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองศรีจันทร์ จำกัด ทั้ง 5 แห่งอยู่ในจังหวัดตรังทั้งหมด ยางแผ่นรมควันจะมีความสม่ำเสมอทุกครั้งที่ผลิต มีค่าความหนืดอยู่ในช่วง 80 - 90 (ML1+4)100oC ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) อยู่ในช่วง 47 -52 ค่าความเสื่อมสภาพ (PRI) อยู่ในช่วง 87 - 100 ซึ่งการควบคุมการผลิตทุกครั้งให้สมบัติทางกายภาพอยู่ในช่วงที่จำกัด ส่งผลให้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำได้ง่าย ลดของเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้สมบัติตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นยางที่ผ่านมาตรฐาน GMP นอกจากเป็นยางที่สะอาดปราศจากฟองอากาศ สมบัติทางกายภาพมีความสม่ำเสมอทุกครั้งที่ผลิตไม่ว่าน้ำยางจะมาจากแหล่งใด หรือช่วงฤดูกาลที่แตกต่าง ก็สามารถผลิตยางแผ่นรมควันที่มีสมบัติคงที่ ยางที่ผลิตได้จัดเป็น Premium grade เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นยางล้อเครื่องบินและยางทางวิศวกรรมที่ต้องการรับแรงกระแทกและน้ำหนักมาก ๆ นอกจากจะสามารถผลิตยางได้คุณภาพ มาตรฐานแล้ว สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าอีกด้วย
t20170306004341_15326.jpg
t20170306004349_15327.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683