กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ฤดูกาลปิดกรีด.......สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดพัทลุงเร่งปรับปรุงโรมรมควันพร้อมรับกับมาตรฐาน GMP


วันที่ 20 มี.ค. 2560

t20170320221251_15465.jpg
t20170320221309_15466.jpg
           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จาก ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่สกย.บ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด อ.ตะโหมด และ สกย. บ้านตะแพน จำกัด อ. ศรีบรรพต จ.พัทลุง ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง คณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามระบบควบคุมคุณภาพแห่งละไม่ต่ำกว่า ๓๕ ข้อ เช่นเดียวกับแห่งอื่น ๆ ที่ได้ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมไปแล้ว หลักใหญ่ ๆ จะเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ สุขอนามัย ความปลอดภัยและความคล่องตัวต่อผู้ปฏิบัติงาน การมีความสุขในการทำงาน
           อย่างไรก็ตามหากโรงใดที่สามารถปรับปรุงได้ตามที่คณะทำงาน ฯ กำหนดขอให้ประสานงานกลับมายังศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เพื่อที่จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้มีโรงรมควันในจังหวัดพัทลุงรวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ที่พร้อมจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP เพื่อที่จะสามารถผลิตยางแผ่นรมควัน premium grade ซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสมาชิก ให้กับสหกรณ์และต่อผู้ใช้ยางโดยตรง นับว่าเป็นก้าวใหม่แห่งยุคการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั้งประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
t20170320221354_15468.jpg
t20170320221407_15469.jpg
t20170320221417_15470.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683