กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ถึงเวลาแล้ว...ช้าไม่ได้กับการทำก้อนถ้วยคุณภาพดีมาตรฐาน GAP


วันที่ 24 มี.ค. 2560

 

t20170324022006_15540.jpg
          ในการทำยางให้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานรองรับจะเป็นตัวช่วยให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น มีอำนาจการต่อรอง ถ้าหากมัวแต่คิดว่าทำดีก็ขายได้ในราคาเท่าเดิม แต่ถึงเวลาแล้วใช่มั้ยที่ต้องช่วยกันพัฒนาการทำยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย จะได้ไม่ถูกร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หากโรงงานยางแท่งถูกสั่งปิดเพราะกลิ่นเหม็นจากวัตถุดิบต้นทางคือยางก้อนถ้วย เราในฐานะที่เป็นเกษตรกรก็คงได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน
         ปัญหาจากยางก้อนถ้วยส่วนมากแล้ว คงไม่พ้นกับคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ จากการใช้สารจับตัวยางชนิดอื่นที่ไม่ใช่กรดฟอร์มิกในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกรดซัลฟิวริก เกลือแคลเซียมคลอไรด์ กรดที่อ้างว่าเป็นกรดอินทรีย์ กรดชีวภาพ กรดออร์แกนิค น้ำส้มควันไม้ น้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งการใส่ขี้เปลือกในถ้วยขณะกรีดยางโดยหวังเพิ่มน้ำหนักและให้ก้อนยางจับตัวเร็วโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในก้อนยางซึ่งในกระบวนการที่ต้องนำยางก้อนถ้วยไปผลิตเป็นยางแท่งต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อทำให้ยางสะอาดและใช้เครื่องจักรหลายตัวในการขจัดสิ่งสกปรกออกไปส่งผลให้ยางมีความยืดหยุ่นต่ำลง ยางแท่งที่ผลิตได้จึงมีเกรดต่ำ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาวสวนยางได้รับราคาที่สูงขึ้นคือการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีโดยใช้กรดฟอร์มิกเป็นสารจับตัวตามคำแนะนำและต้องไม่ใส่สิ่งปลอมปนใด ๆ ลงในน้ำยาง กรีดยางไม่เกิน 4 มีดกรีด ผึ่งยางให้หมาดก่อนส่งยังจุดรวบรวม ซึ่งจะช่วยลดมลภาวะจากกลิ่นเหม็นที่ยากจะควบคุม ในขณะเดียวกันโรงงานยางแท่งจะต้องมีกระบวนการ precleaning line ด้วยการสับยางให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการขจัดกลิ่น มีการสเปรย์น้ำ และใช้จุลินทรีย์ช่วย จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้คุณภาพยางแท่งไทยมีสมบัติทางกายภาพที่ดี ลดมลภาวะ ลดต้นทุน สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง
          การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือหลัก Good Agricultural Practice (GAP) เริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง ซึ่งที่ผ่านมามักพบว่าเกษตรกรมักถูกกดราคา 10 – 15% สาเหตุจากไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้หลักการประเมินด้วยสายตา อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจะทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการขายยาง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ซื้อและได้รับในราคาที่สูงขึ้น
          เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะให้การยางแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. 074 894 306-7
 
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
t20170324022015_15542.jpg
t20170324022041_15543.jpg
t20170324022053_15544.jpg
t20170324022112_15545.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683