กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

โรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐ แห่ง เร่งทำระบบมาตรฐาน GMP


วันที่ 26 มี.ค. 2560

t20170326001232_15582.jpg
t20170326001341_15583.jpg
           ทุกปีในช่วงฤดูปิดกรีด หลาย ๆ สหกรณ์ที่ผลิตยางแผ่นรมควันจะทำการปรับปรุงโรงรมควันของตัวเองเพื่อรับกับฤดูกาลเปิดกรีดใหม่ราวเดือนพฤษภาคม แต่ในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีตรงที่โรงรมควันเกือบทุกแห่งต่างเร่งปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ซึ่งในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่เขต อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ได้แก่ สกย.หน้าเขาพัฒนา จำกัด สกย.บ้านไสกรูด จำกัด สกย. สหมิตร จำกัด สกย.บ้านลานช้าง จำกัด และ สกย.เกาะยวน จำกัด ส่วนเขต อ.บางขัน ได้แก่ สกย.โสตประชา จำกัด สกย.ควนแบกก้าวหน้าจำกัด และ สกย.นิคม จำกัด รวมทั้งสิ้น ๘ แห่ง และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงาน ฯ ได้เข้าไปแนะนำระบบคุณภาพ GMP ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ แห่ง รวมการเข้าไปให้คำแนะนำครั้งนี้ ๒๐ แห่ง อย่างไรก็ตามยังมีโรงรมควันเฉพาะใน จ. นครศรีธรรมราช ที่ได้แจ้งความจำนงให้ปรับปรุงตามระบบอีก ๒๒ แห่ง ซึ่งอาทิตย์หน้านี้คณะทำงาน ฯ จะเข้าไปให้คำแนะนำได้ทั้งหมด หลักการปฏิบัติจะครอบคลุมในเรื่องสถานประกอบการ เครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการผลิต บุคลากร การจัดเก็บ การขนส่งและสุขาภิบาล ที่มีความปลอดภัยความคล่องตัวต่อปฏิบัติงาน และความสุขในการทำงาน อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากแต่ละโรงมีความพร้อมและศักยภาพในการปรุงปรุงระบบตามที่ได้แนะนำไปจะสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ได้ภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ เพื่อที่จะสามารถผลิตยางแผ่นรมควัน Premium grade ซึ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสมาชิก ให้กับสหกรณ์และผู้ใช้ยางโดยตรง นับว่าเป็นก้าวใหม่แห่งยุคการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์กองทุนสวนยางครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
t20170326001355_15585.jpg
t20170326001408_15586.jpg
t20170326001421_15587.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683