กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

เกษตรกรจากสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด เข้าเยี่ยม ศบท. ต. (4/4/60)


วันที่ 4 เม.ย. 2560

t20170404155802_15804.jpg
t20170404155832_15805.jpg
            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นำโดยนายเสกสรรค์ กาฬษร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส จ. ตรัง นำคณะผู้แทนเกษตรกรจากสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จำกัด จ. ตรัง จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ศบท.ต.) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา หลังจากที่ได้เข้าชมกิจกรรมของสำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา โดยมีนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ให้การต้อนรับ การเข้าเยี่ยมศบท.ต. ในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบสถานที่ทำงานและความเป็นอยู่ของคณะอาจารย์ที่กรุณาทุ่มเทเสียสละเวลาในการทำงานให้สหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศได้ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรผลิตยางที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
           ทั้งนี้สหกรณ์ทั้งสองแห่งได้รับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควัน GMP ไปเมื่อปีที่ผ่านมา ต้องการให้ สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลาวางแผนดำเนินการให้สถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP เกรด premium จับมือกับผู้ใช้ยางโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถจำหน่ายยางได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการยางชนิดนี้สู่อุตสาหกรรมผลิตยางล้อและงานทางวิศวกรรม
 
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
t20170404155848_15807.jpg
t20170404155859_15808.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683