กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

กยท.จ.ปัตตานี สาขาสายบุรี เรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ให้ความรู้และชี้แนะการทำยางแผ่นรมควันเกรด premium (5/4/60)


วันที่ 5 เม.ย. 2560

t20170405214620_15847.jpg
t20170405214747_15848.jpg
           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กยท.จ.ปัตตานี สาขาสายบุรี ได้เรียนเชิญอาจารย์ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ พร้อมด้วยอาจารย์ไมตรี มีทอง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการทำยางแผ่นรมควันให้กับคณะกรรมการจาก สกย.ทุ่งคล้า จำกัด สกย.โคกพันตัน จำกัด และสกย.ควนเปล จำกัด จ. ปัตตานี รวมจำนวน 30 คน หลักจากที่ได้รับความรู้ในหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ทำให้ สกย. ทั้ง 3 แห่งพร้อมใจเข้าร่วมโครงการที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบทั้งหมดในโรงงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ทั้งนี้คณะวิทยากรได้ลงพื้นที่และให้ข้อแนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไขทั้งสิ้น 52 ข้อ โดยครอบคลุมสถานที่ประกอบการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสกย. ทั้ง 3 แห่ง จะเป็นต้นแบบในจ. ปัตตานี ในการทำยางที่ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
t20170405214737_15850.jpg
t20170405214726_15851.jpg
t20170405214825_15852.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683