กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

พัฒนาโรงรมควันสหกรณ์กองทุนสวนยางระบบมาตรฐาน GMP ในเขต อ. เทพา จ. สงขลา (19/04/60)


วันที่ 19 เม.ย. 2560

t20170419231323_16070.jpg
t20170419231914_16071.jpg
          ในช่วงวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 คณะกรรมการ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ร่วมกับ กยท.จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ในเขต อ. เทพา ในการแนะนำ ปรับปรุงโรงรมควันเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ให้กับสหกรณ์จำนวน 6 แห่ง ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สกย.ควนหมากพัฒนา จำกัด สกย.ทุ่งหรี่ จำกัด สกย.บ้านใหม่ จำกัด สกย.ท่าแมงลัก จำกัด สกย.หัวสวนพัฒนา จำกัด และ สกย.ลำไพลพัฒนา จำกัด โดยเตรียมพร้อมรับกับการจัดระบบควบคุมคุณภาพให้สามารถผลิตยางแผ่นรมควันเกรด premium ทั้งนี้หากทั้งหกแห่งได้มีการปรับปรุง แก้ไข ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้เข้ารับการอบรมการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จนสามารถผลิตยางได้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการได้ต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สายใจ วารี
t20170419231926_16073.jpg
t20170419231937_16074.jpg
t20170419231954_16075.jpg
t20170419232003_16076.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683