กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 60 เพื่อสังคมชาวสวนยาง คัดนักเรียน – นักศึกษา ครอบครัวเกษตรกรเข้ารับทุนกว่า 3 แสนบาท


วันที่ 19 ก.ค. 2560

                       การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายในงานวันสถาปนา กยท. ก้าวสู่ปีที่ 3 RAOT on The Move หนึ่งในกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย คัดเลือกบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางจากทั่วประเทศ รวม 58 ทุน เป็นเงินกว่า 340,000 บาท โดย นายสาย อิ่นคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9
                       ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด รวมถึงกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ กยท. จัดขึ้นทุกปี เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กยท. จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ต่อการเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการคัดเลือกผู้รับทุนจากครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ
                      "ในปี 2560 นี้ กยท. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนิสิต นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 58 ทุน รวมเป็นเงิน 342,000 บาท โดยแบ่งเป็น 8 พื้นที่ตามเขตความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทุนการศึกษาในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคใต้ตอนบน จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 55,000 บาท เขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคเหนือ จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 39,000 บาท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 55,000 บาท เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 9 ทุน เป็นเงิน 47,000 บาท และพื้นที่ความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 29,000 บาท” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
                      
 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ
มัณฑนารัตน์ ศิริประทุม ข่าว
ทรรศนีย์ คงรัตนะสมบูรณ์ ภาพ 
t20170719143019_17923.jpg
t20170719143106_17924.jpg
t20170719143127_17925.jpg
t20170719143140_17926.jpg
t20170719143203_17927.jpg
t20170719143217_17928.jpg
t20170719143231_17929.jpg
t20170719144700_17930.jpg
t20170719151149_17931.jpg
t20170719151320_17932.jpg
t20170719151328_17933.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683