กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

กยท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 2 เน้นการนำไปปฏิบัติจริง (26/08/60)


วันที่ 27 ส.ค. 2560

t20170827154555_18727.jpg
t20170827154552_18728.jpg
           วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 กองฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเลมอน รีสอร์ท อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ และแปลงยางก้อนถ้วยในเขต อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะวิทยากรจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง รวมจำนวน 6 ท่าน ให้การอบรมพนักงาน กยท. ทางภาคอีสาน และภาคตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับราคาที่เป็นธรรมและอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ
 
         การอบรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแล้ว ยังได้มีการตรวจสอบหาชนิดของสารจับตัวยางด้วยเทคนิคอย่างง่าย รวดเร็ว สามารถแยกแยะได้ว่าสารจับตัวใดเป็นกรดฟอร์มิก กรดซัลฟิวริก หรือเกลือ ซึ่งทั้งกรดซัลฟิวริกและเกลือสร้างความเสียหายต่อคุณภาพยางอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการประเมินแปลงยางของเกษตรกร วิธีการผลิตยางก้อนถ้วยตลอดจนการจัดเก็บและขนส่ง เพื่อพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์เป็นแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งคาดว่าหลักสูตรนี้จะนำไปใช้ในการขยายผลให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน
เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
t20170827154600_18730.jpg
t20170827154606_18731.jpg
t20170827154612_18732.jpg
t20170827154617_18733.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683