กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำอย่างไรถึงจะได้รับการรับรองเป็นแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (29/08/60)


วันที่ 29 ส.ค. 2560

t20170829201842_18739.jpg
t20170829201851_18740.jpg
           การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ Good Agricultural Practices (GAP) เริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพยางเครพและยางแท่งของไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ อีกทั้งทำให้เกษตรกรได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ใช้ยางและมีอำนาจต่อรองในการซื้อขาย
 
          ยางเครพที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจึงเป็นยางเครพที่มีความสม่ำเสมอของเนื้อยาง มีสมบัติตามมาตรฐาน GAP ตามข้อกำหนดของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เน้นกระบวนการจัดการที่ส่งให้กับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรง
 
        ส่วนยางแท่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จึงเป็นยางที่มีสมบัติคงที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันอยู่ในเกณฑ์ยางแท่ง STR10 ที่ปราศจากสารตกค้างของเกลือซัลเฟต เป็นยางที่มีความยืดหยุ่น ความหนืดสูง มีความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพและการสึกหรอสูง
 
ดังนั้นข้อกำหนดของเกษตรกรที่ควรจะได้รับเป็นแปลงผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP มีดังนี้
  1.  มีการรวบกลุ่มของเกษตรกรในการนำยางก้อนถ้วยจำหน่าย ณ จุดรวบรวมยาง
  2.  มีการจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
  3. ระบบกรีดตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย และผลิตจำนวน 4 มีดกรีด
  4. มีการจัดการแบ่งรอยกรีดครึ่งหน้า หลังและมุมกรีด ตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
  5. มีการใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางก้อนถ้วย
  6. มีระบบการจัดการจัดเก็บและขนส่งโดยมีการป้องกันการหกเรี่ยราดของน้ำเซรั่มจากบริเวณผลิตไปยังจุดรวบรวมยางเป็นอย่างดี
    กลุ่มเกษตรกรใดที่มีข้อกำหนดตามที่ระบุสามารถขอรับการรับรองเป็นแปลงเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือแปลง GAP ได้ที่
        ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง หรือ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์และสำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ในวันและเวลาราชการ
t20170829201858_18742.jpg
t20170829201904_18743.jpg
t20170829201910_18744.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683