กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข้อมูลทางวิชาการ

วิสาหกิจขุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ที่แรกทางภาคอีสานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน (7/09/60)


วันที่ 8 ก.ย. 2560

t20170908103441_18875.jpg
t20170908103815_18876.jpg
           การผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP ถือว่าเป็นระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2556 โดยที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดระบบให้กับสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ด้วยการนำเทคนิครายละเอียดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ มีการควบคุมคุณภาพยางที่ผลิตได้ด้วยการตรวจสอบสมบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นยางเกรดพรีเมียม กำหนดสมบัติต่าง ๆ ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดเพื่อให้ทุกโรงสามารถผลิตยางให้มีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ มีความสะอาด ความยืดหยุ่นที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยางดิบทุกชนิด
              ตลอดช่วงระยะเวลาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ได้ผลิตยางแผ่นรมควันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 19 ปี ได้ประสบปัญหาเรื่องยางไม่ได้คุณภาพมาโดยตลอด จึงได้ตัดสินใจที่จะทำระบบมาตรฐาน GMP และจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามข้อแนะนำและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้กลุ่มนี้สามารถได้รับมาตรฐาน GMP จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นับว่าเป็นโรงแรกทางภาคอีสานและเป็นโรงที่ 9 ของประเทศ ที่สามารถผลิตยางส่งบริษัทโดยมีราคาสูงกว่าราคาประกาศจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งการรับรองคุณภาพนี้จะมีอายุ 1 ปี และจะมีการสุ่มตรวจกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิต
             สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 074 894 307
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
t20170908103948_18878.jpg
t20170908104041_18880.jpg
t20170908104023_18881.jpg
t20170908104032_18882.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683