กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการยางพาราเชิงปฏิบัติการ เน้นงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (21/09/60)


วันที่ 21 ก.ย. 2560

t20170921233143_19018.jpg
t20170921233457_19019.jpg
          วันที่ 20 – 22 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการยางพาราเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี และโรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ได้รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนระดมความคิดและสรุปประเด็นปัญหาข้อเสนอข้อเสนองานวิจัย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาและดำเนินงานวิจัยต่อไปในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่า กยท. ด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยาง นายณรงณ์ ตรรกวิรผัท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้
 
          ในส่วนศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้นำเสนอ การผลิตยางมาตรฐาน GMP และการรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และการขยายผลของสถาบันเกษตร/เกษตรกร ในการปรับปรุงคุณภาพยางให้ดีขึ้นและได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรเกิดการแข่งขันและมีอำนาจในการค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในขณะเดียวกันพบข้อที่ต้องผลักดันให้กับเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ GAP คือด้านการตลาดที่จะเป็นช่องทางให้กับยางที่มีคุณภาพเป็นการเฉพาะ
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : คมกริช กังรัตน์
t20170921234044_19021.
t20170921234547_19022.jpg
t20170921234543_19023.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683