กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุดปลื้ม ได้รับการรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (30/09/60)


วันที่ 30 ก.ย. 2560

t20170930200011_19119.jpg
t20170930200018_19120.jpg
          การพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีจากแปลงของเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือหลัก Good Agricultural Practices (GAP) ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ทำให้แปลงยางของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 25 แปลง และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แปลง ผ่านการรับรองเป็นแปลงมาตรฐาน GAP ที่สามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้สามารถมีระบบการจัดการสวนยางที่ถูกต้อง มีวิธีการกรีดยาง การใช้น้ำกรดตามคำแนะนำ การผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ลดมลภาวะจากการใช้น้ำกรดที่ไม่ถูกต้องทั้งวิธีการจัดการและการเตรียมสารเคมี การขนส่งที่ไม่ทำให้นำเซรั่มหกเรี่ยราด ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% นับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ อีกทั้งมีอำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น
 
             นอกจากนี้เกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วยในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อำนาจเจริญ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ที่ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ได้ผ่านการอบรมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ไปแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงตามคำแนะนำหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าเกษตรกรจะได้รับมาตรฐาน GAP การผลิตยางก้อนถ้วย ไม่น้อยกว่า 500 แปลง
    
              เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะให้การยางแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. 074 894 306-7
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สถิตย์ มณีสาร
t20170930200023_19122.jpg
t20170930200031_19123.jpg
t20170930200037_19124.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683