กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

จุดเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตน้ำยางข้น การยางแห่งประเทศไทย (9/10/60)


วันที่ 9 ต.ค. 2560

t20171009224812_19640.jpg
t20171009230432_19641.jpg
           วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ได้เข้าร่วมประชุมกับนายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน พร้อมกับคณะผู้บริหารของโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ในการหารือจัดทำระบบควบคุมคุณภาพโรงงานผลิตน้ำยางข้นปราศจากสารก่อมะเร็งเชิงพาณิชย์ เป็นการต่อยอดงานวิจัยเรื่องการผลิตน้ำยางข้นปราศจากสาร TMTD/ZnO ชนิดเพิ่มมูลค่า เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของน้ำยางข้นในวงการด้านสุขภาพ สุขอนามัยและทางการแพทย์ ในขณะเดียวกัน นายอภิเดช เชาวลิต มีความประสงค์ที่จะให้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพในโรงผลิตยางแท่ง STR 5L เพื่อได้คุณภาพที่คงที่ สม่ำเสมอ และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งผลการประชุมทุกฝ่ายยินดีพร้อมให้ความร่วมมือที่จะเดินหน้าเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานใหม่เพื่อมุ่งเน้นสินค้าที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับวงการยางสืบต่อไป
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : ธีรพงศ์ คงน้อย
t20171009230437_19643.jpg
t20171009230443_19644.jpg
t20171009230449_19645.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683