กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข้อมูลทางวิชาการ

ประขุมวิชาการประจำปีของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติครั้งที่ 10 ณ ประเทศเวียดนาม (23/10/60)


วันที่ 23 ต.ค. 2560

t20171023230936_19906.jpg
t20171023230943_19907.jpg
          ด้วยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries , ANRPC) ได้จัดประชุมวิชาการประจำปีและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2560 ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศกัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลวิชาการด้านสถิติและอุตสาหกรรมยาง ข้อเสนอแนะ ข้อหารือ ในการใช้ประโยชน์พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในระหว่างประเทศสมาชิก 
         ซึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นการกำหนดประชุมวิชาการในหัวข้อ "กระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบห่วงโซ่เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิต” โดยนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอ "การเพิ่มมูลค่าการส่งยางยางธรรมชาติของไทย” สาระสำคัญเน้นรายละเอียดผลผลิตยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ การส่งออก แนวทางเพิ่มมูลค่า แนวโน้มการใช้ยางในปี 2573 ข้อดี ข้อด้อย ของไทยในด้านอุตสาหกรรมยาง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการเพิ่มมูลค่ายาง ดังนั้นซึ่งผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซด์ การยางแห่งประเทศไทย ในศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ข้อมูลวิชาการ 
          นอกจากนี้ในเวทีนี้ยังได้มีตัวแทนสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้รับมาตรฐาน GMP จากจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการได้ไปเปิดตัวสู่เวทีสากลและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรที่ได้ไปรับรู้ข้อมูลการผลิตและการดำเนินงานของประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างกำลังใจในการเป็นผู้นำการผลิตยางธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกและได้รับการยอมรับยางมาตรฐานเกรด premium ได้อย่างแท้จริง

เรื่อง/ภาพ : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
t20171023230948_19909.jpg
t20171023230953_19910.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683