กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบป้ายและใบรับรองการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP (9/11/60)


วันที่ 9 พ.ย. 2560

t20171109102353_20495.jpg
t20171109102401_20496.jpg
           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จากการที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางร่วมกับสถาบันวิจัยยาง ได้ส่งเสริมการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วยการใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ให้กับเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถผลิตยางก้อนถ้วยได้คุณภาพ มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าเดิม และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได้มอบหมายให้นายนิโรจน์ รอดสม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบป้ายติดบริเวณแปลงยางเพื่อแสดงถึงแปลงยางก้อนถ้วยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตและมีการจัดการดูแลสวนยางได้ดีตามคำแนะนำ พร้อมกับมอบใบรับรองให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ราย โดยมีนายสุชาตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : สถิตย์ มณีสาร
t20171109102412_20498.jpg
t20171109102420_20499.jpg
t20171109102432_20500.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683