กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

การตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP จังหวัดพัทลุง (13/11/60)


วันที่ 13 พ.ย. 2560

t20171113213131_20755.jpg
t20171113213138_20756.jpg
          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้ทำการตรวจติดตามการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้กับโรงอัดก้อนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง รหัส RB11 โรงอัดก้อนยางบริษัทพัทลุงแอโกร เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อ. เขาชัยสน จ.พัทลุง รหัส RB10 โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด อ.เมือง จ.ตรัง รหัส RB21 และโรงอัดก้อนสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อ. ย่านตาขาว จ.ตรัง รหัส RB12 ซึ่งผลของการตรวจติดตามของคณะ GMP พิจารณา แล้วว่าโรงอัดก้อนยางทั้ง 4 แห่ง สามารถรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตตามหลักปฏิบัติการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ซึ่งการตรวจติดตามในครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 
เรื่อง/ภาพ : วัชรี ชุน
t20171113213341_20758.jpg
t20171113213315_20759.jpg
t20171113213157_20760.jpg
t20171113213201_20761.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683